Mediatie

In De Vreedzame School leren kinderen en volwassenen conflicten op te lossen op een constructieve manier. Dat kunnen beide partijen zelf doen of met hulp van een derde, neutrale partij: een mediator. De mediator helpt de strijdende partijen met het oplossen van hun conflict. De mediator lost niet zelf het conflict op, draagt (in eerste instantie) geen oplossingen aan, maar draagt er toe bij dat de partijen zelf zo ver komen dat ze een (win-win-) oplossing voor het conflict kunnen bedenken en gaan uitvoeren. Mediatie is op veel plekken in de samenleving ingeburgerd: bij de rechtspraak, burenruzies, echtscheidingen, arbeidsconflicten e.d. En ook op school. Het gaat om het benutten van de eigen kracht van mensen (in ons geval kinderen) die een conflict hebben. Ze zijn zélf actief verantwoordelijk voor de oplossing. Zij moeten de relatie weer herstellen. De mediator is dus niet een soort scheidsrechter, maar juist iemand die het proces in goede banen leidt.

 

Mediatoren van de Hildegardisschool:

Groep 8:

86 85 84 83 82 81

 

Groep 7 :

71 72 73 74 75 76