De Vreedzame School

DVS

Wat een kind zich later het beste van school herinnert, is de sfeer. Binnen een goede sfeer, waarin het kind zich op zijn gemak voelt, worden ook de beste resultaten behaald. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat voorop. Om dit goed schoolbreed te kunnen neerzetten zijn we in het schooljaar 2012-2013 begonnen met de methode De Vreedzame School.

Iedere groep stelt met elkaar gedragsregels vast in de klas. Daarnaast krijgen alle kinderen een bepaalde taak waar zij verantwoordelijk voor zijn. Door de verantwoordelijkheid bij de kinderen te vergroten dragen ze ook een steentje bij aan de sfeer en de veiligheid.

In deze methode gaat het vooral om hoe we met elkaar omgaan en hoe we conflicten kunnen oplossen. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en omgeving.
Dit vraagt ook iets van de leerkracht. Door goed voorbeeldgedrag en respect voor elkaar kunnen we problemen oplossen.
De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat  in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:

dvs1

dvs2

dvs3

dvs4

dvs5

dvs6