Professionalisering

 Professionalisering

Binnen het onderwijs ben je nooit klaar met leren. Doordat onderwijs altijd in ontwikkeling is, is het voor de leerkrachten noodzakelijk om zich te professionaliseren.

Op school hebben we drie keer per jaar een studiedag/middag waarbij er onderwerpen aan bod komen die op dat moment passen bij de ontwikkeling. In de afgelopen jaren zijn leerkrachten geschoold bij het gebruik van nieuwe methodes: Rekenmethode WIG, Taalmethode Taalactief, De Vreedzame School, Begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip XL.

Hierbij worden leerkrachten begeleid vanuit het CED en door experts binnen de school.

Naast de professionalisering binnen de school is er een aantal leerkrachten die scholing volgen om zich te bekwamen op een bepaald gebied.

De Master Sen (Special Educational Needs) is een opleiding die twee jaar duurt en waarbij de leerkracht zich kan specialiseren op gedrag of op een vakgebied (lezen, taal, rekenen). Op school zijn er 5 leerkrachten die deze opleiding volgen of hebben gevolgd.

De directie van school neemt deel aan de driejarige NSA opleiding. Dit is een opleiding tot Schoolleider.

De IB-er onderbouw volgt de tweejarige opleiding IB. Dit is een opleiding waarbij de kwaliteit van de zorg centraal staat.

 pabo

De PABO is de opleiding voor leerkrachten. Tijdens deze opleiding moeten de studentes stage lopen. Onze school biedt de mogelijkheid aan studenten om ervaring op te doen met lesgeven. Zij lopen dan een aantal dagen mee met de organisatie. Binnen school hebben wij een stagebegeleider. Hij volgt hiervoor de cursus Opleidingscoördinator.

 Gedurende het jaar volgen leerkrachten regelmatig cursusdagen om goed aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingen van het onderwijs. Hierbij kunt u denken aan themamiddagen rondom gedrag- en leerproblemen, korte cursusdagen over veiligheid, verschillende werkvormen, eerste hulp ed.