Groep 7

 Algemene informatie over groep 7

Rekenen
In groep 7 leren de kinderen rekenen met getallen tot een miljoen.
Dit gebeurt op verschillende niveaus.
1 minimum*
2 basis **
3 plus ( verrijking)

De kinderen leren:

 • procenten
 • staartdelingen  en vermenigvuldigingen
 • Kommagetallen/breuken
 • Tabellen en grafieken
 • Schaal berekenen
 • Oppervlakte- en inhoudsmaten
 • Tijdsduur berekenen

Verder oefenen wij elke week met redactiesommen( verhaaltjessommen).

us ush ushhuss

Taal
In groep 7 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • werkwoordelijk gezegde
 • bezittelijk voornaamwoord
 • aanwijzend voornaamwoord
 • meewerkend voorwerp
 • lijdend voorwerp
 • leestekens
 • bepalingen van tijd en plaats
 • bijwoord(woordsoorten)
 • hoofd- en bijzin
 • voltooid deelwoord.

uuuu uuuuhhh

Spelling

In groep 7 besteden we aandacht aan de verschillende categorieën en aan werkwoordspelling (’t kofschip x)

Blits:
Wij oefenen studievaardigheden met de kinderen, hiervoor gebruiken wij de methode Blits.

Blits-werkboek-7_huge

Verkeer:
Voor de verkeerslessen gebruiken wij voor de theorie Jeugd Verkeerskrant en voor de praktijk fietsen wij 2x per jaar met de kinderen een bepaalde route.

Geschiedenis:
Voor geschiedenis hebben wij de methode Wijzer, de lessen worden veel digitaal gegeven. De verwerking vindt plaats d.m.v. taken in een werkboek.
uuuuu

Aardrijkskunde:
In groep 7 behandelen wij  Europa. De methode die wij hiervoor gebruiken is Hier en Daar. Deze methode heeft voor de verwerking een werkboek en een topoboek.

Biologie:
De biologiemethode in groep 7 is Natuurlijk. De kinderen krijgen stencils met vragen en een werkboek voor de verwerking.
666 444

De Vreedzame School:
Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen goede sociale vaardigheden bezitten en dat er een goed pedagogisch klimaat aanwezig is op school. De methode die wij hiervoor gebruiken is De Vreedzame School. De kinderen kunnen solliciteren voor mediator of om lid te worden van een commissie. De beslissingen worden democratisch genomen ( kinderen krijgen een stem).
vreedzame_school

Engels:
Take it easy is een lesmethode Engels voor de groepen  1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs.
5555

Bliksemstage:
In groep 7 gaan wij op bliksemstage om kennis te maken met verschillende beroepen.

Algemeen:
Wij gebruiken veel filmpjes om al onze lessen te ondersteunen.
In groep 7 krijgen de kinderen leer- en maakhuiswerk.
Aan het eind van groep 7 krijgen ze een pre-advies, zodat ze zich kunnen oriënteren op het voortgezet onderwijs .