Zorgstructuur

Leerontwikkeling

Om kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling worden er in de groepen 0 t/m 2 gewerkt met observatielijsten. We kijken goed waar de kinderen zijn in hun ontwikkeling.

Vanaf groep 3 nemen we Cito-toetsen af. Dit zijn niet-methode gebonden toetsen waarbij wordt gekeken of de leerling zich ontwikkelt op het niveau van zijn andere leeftijdgenoten.

Daarnaast krijgen de kinderen na ieder thema een toets om de ontwikkeling op korte termijn te volgen. Indien nodig maken de leraren, samen met de IB-er, hulpplannen. Op deze manier kunnen we de kinderen goed volgen en helpen. Deze hulpplannen kunnen uitgevoerd worden in de klas aan de extra instructietafel of in groepjes buiten de klas. Het gaat hier niet alleen om de kinderen die iets niet hebben begrepen, maar ook om de kinderen die juist al iets meer aankunnen dan de basisstof.

Gedrag

Met de methode ZIEN volgen we de kinderen systematisch in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Drie keer per jaar worden er vragenlijsten door de leraar ingevuld. De leraren bespreken deze resultaten met de IB-er. Indien nodig wordt er een hulpplan opgesteld. De resultaten van ZIEN worden verwerkt in het verslag en met u besproken.

Om goed aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de leerlingen, beschrijft de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerling. Zij doen dit vanuit de visie van Regie versterkend handelen. Deze behoeften worden besproken met de IB-er. Vanuit de resultaten van ZIEN en de onderwijsbehoeften kan er indien nodig een hulpplan worden opgesteld. Een individueel plan wordt met u besproken.