Schooltandarts

Wanneer kinderen op de basisschool komen, hebben zij nog hun melkgebit. Een gezond melkgebit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Immers met kapotte kiezen kun je niet goed eten. NaamloosAls ouder heeft  u een belangrijke rol bij de verzorging van het gebit van uw kind.

De Jeugdtandverzorging kan u daarbij helpen. In onze aanpak staat het voorkómen van tandbederf voorop. Dit gebeurt o.a. door uitgebreide poetsinstructies, voorlichting over voeding, preventieve behandelingen zoals beschermende laklaagjes op de kiezen (sealants) en toepassing van fluoride. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor het behandelen van gaatjes. Indien nodig verwijzen wij door naar een orthodontist (beugeltandarts) en bieden wij hulp bij alle tussentijdse (pijn)klachten. groeien. Door kiespijn kun je je minder goed concentreren en slaap je slechter.

GOUDEN REGELS:
Vanaf 2 jaar 2x per jaar naar de tandarts
2x per dag poetsen met fluoridetandpasta
Tot en met 8 jaar ’s avonds napoetsen door ouders
Niet meer dan 7 eetmomenten op 1 dag

WAAR ZIT DE JEUGDTANDVERZORGING?
Stichting Jeugdtandverzorging Rotterdam:
De Jeugdtandverzorging heeft twee grote tandartspraktijken in Rotterdam:

Maasstraat 12a                      Boezemsingel 11
3016 DC Rotterdam               3034 EA Rotterdam
tel: 010 – 411 69 60               tel: 010 – 214 07 33
Uw kind is vanaf 2 jaar welkom om samen met u te komen. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, kan uw kind ook via school naar ons toekomen. Tweemaal per jaar worden kinderen in groepjes met een busje van school naar onze praktijk gebracht.

 WANNEER HET KIND DE BASISSCHOOL VERLAAT
Als uw kind de basisschool verlaat wordt er tweemaal per jaar een oproep naar huis gestuurd. Uw kind is welkom tot 18 jaar.

 WAT ZIJN DE KOSTEN?
Kinderen vallen onder de basisverzekering. De kosten van de tandarts (behalve
orthodontie-beugels) worden volledig vergoed. Let daarbij wel op dat uw kind
maar bij één tandarts ingeschreven mag staan.

 HOE KAN EEN KIND AANGEMELD WORDEN?
Een informatiebrochure en aanmeldingsformulier van de Jeugdtandverzorging is
op school aanwezig of op te vragen bij Stichting Jeugdtandverzorging tel: 010 – 411 69 60. Ook kunt u het aanmeldingsformulier downloaden via www.jeugdtandverzorging.net.