Verlof

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de dag dat zij 5 jaar zijn.

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Onderwijs vergroot de kansen in de maatschappij van morgen. Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. Gemiste lessen kunnen later gemiste kansen zijn. De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft daarom in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet.

In de Leerplichtwet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven.

Verlof voor vrije dagen of vakantie buiten de aangegeven vakantietijden moet 2 weken van te voren gevraagd worden bij de directeur.

Kinderen kunnen uitsluitend verlof krijgen voor:
Een religieuze feestdag (zijn bekend bij de school): minimaal 2 dagen van te voren melden bij de directeur of u daar gebruik van maakt.

Gewichtige omstandigheden zoals:
1. Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/ crematie van bloedverwanten of partners;
2. Huwelijk van familie, huwelijksfeest en ambtsjubilea van familie;
3. Verhuizing van het gezin naar andere gemeente;
4. Gezinsuitbreiding;
5. Verplichte vakantieperiode buiten de schoolvakantie. Als deze door de werkgevers van één van de ouders gezien de aard van het bedrijf opgelegd moet worden, kan er maximaal 10 dagen extra verlof worden verkregen, maar dan moet aan de directeur van de school wel een verklaring van de werkgever verstrekt worden.

Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld niet:
Goedkopere vakantiemogelijkheden, familie ophalen, weekendvakanties, meerdere jaren niet op vakantie geweest, al tickets gekocht, verjaardagen van familie of vrienden. Belangrijke gebeurtenissen, maar niet gewichtig genoeg om uw kind voor thuis te houden!
(Bovenstaande tekst is uit de informatiefolder van de Gemeente Rotterdam over extra verlof)
Neemt u verlof voor de kinderen zonder dat ruim van te voren (bij vakanties 2 weken) gevraagd te hebben of zonder schriftelijke toestemming, dan worden de verzuimde dagen doorgegeven aan de Leerplichtambtenaar als ongeoorloofd verzuim. Dat heeft vervelende gevolgen voor u, dus het is verstandiger zich aan de wet te houden!

 Als uw kind ziek is of om een andere dringende reden niet naar school kan graag bijtijds de school bellen: telefoon 010-4656840. Als bellen beslist niet mogelijk is, een door ouders/ verzorgers geschreven briefje meegeven. Als wij niets gehoord hebben, bellen wij u op: er kan onderweg iets gebeurd zijn. Wanneer uw kind op school ziek wordt, proberen wij u thuis te bereiken. Het is daarom belangrijk dat u wijziging van uw telefoonnummer of adres doorgeeft aan de school. Ook een tweede telefoonnummer (van familie of werk) is handig als u thuis niet bereikbaar zou zijn.

U wordt door de leraar van uw kind aangesproken als uw kind te vaak te laat komt of verzuimt. Als er geen verandering optreedt in het verzuimgedrag,  ontvangt u van de directie een waarschuwingsbrief. Indien er nog geen verandering van het gedrag volgt dan gaat er een bericht naar de leerplichtambtenaar. Hierover wordt u ingelicht.